child-skin-with-rash-picture-id821179784
Urticaria-nasselfeber

URTICARIA/NÄSSELFEBER

• MEDICINSK ASPEKT

Nässelfeber uppkommer oftast plötsligt av en okänd anledning, utslagen är oftast upphöjda, runda och röda och kliar sen kan de gå över till att bli vita med omgivande rodnad. Utslagen försvinner inom några timmar utan att ge ärr. Ibland har patienten magont.
Man tror att utslagen kan komma i kombination av en reaktion på något livsmedel men även i samband med en infektion och/eller läkemedelsbehandling, vanligast är reaktion på penicillin. Även B-vitaminer kan orsaka detta.

NÄRINGSMEDICINSK/FUNKTIONSMEDICINSK ASPEKT

Nässelfeber är en reaktion från magen och kan absolut vara en reaktion från ett livsmedel, läkemedel, kosttillskott, tillsatser i maten med mera. Reaktionen kommer av att tarmens bakterieflora är så nedsatt att den inte kan hantera ämnet den reagerar på. Bakterierna är viktiga för en god matsmältning men även upptag av näringen och tillverkningen av vissa B-vitaminer. Om man reagerar på B-vitaminer kan det bero på att de innehåller jäst för att de är utvunna från öljäst. Har man en svampinfektion, vilket är vanligt vid nedsatt bakterie-flora, kan man reagera på detta sätt.

Låg saltsyra-produktion och/eller saltsyrahämmande mediciner som omeprazol ökar risken för att utveckla svamp-infektioner och nedsatt bakterie-flora och skapar också sämre matsmältning och immunförsvar.
Alla läkemedel och p-piller påverkar också bakteriefloran och näringsupptaget negativt när man tar dessa under längre tid vilket kan leda till ökade hudproblem.
Om man har problem med återkommande urticaria bör man utvärdera var problemet kommer ifrån.
Misstänker du svampinfektion och vill ha hjälp med en anti-svampbehandling, kontakta Hudkliniken.

Alternativ behandling är hårmineral-analys för att ta reda på bakteriefloran och matsmältningsfunktionen men även näringsupptaget i cellerna. Läs mer om hårmineral-analys under fliken ANALYSER. Där kan du även beställa din analys.